Bird & Bird biträder Aritco Group vid förvärv

12-2005

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird har biträtt Aritco Group AB, Europas ledande tillverkare av plattformshissar, vid deras förvärv av Gartex Ltd som är Aritcos största distributör i Storbritannien. Förvärvet gör att Aritco ytterligare stärker sin position på den Europeiska marknaden.

Andreas Börjesson, delägare i Bird & Bird, ledde teamet som bland annat bestod av Anders Nilsson och Jerker Edström från Stockholmskontoret. Från Bird & Birds Londonkontor medverkade även biträdande juristerna Stephen Richards, Jeremy Nixon, Claire Lockley och Alison Dixon. Det totala värdet av transaktionen uppgår till MSEK 127.

Aritco är helägt av Credelity Capital och Bird & Bird biträdde även Credelity vid förvärvet av Aritco för drygt ett år sedan. Bird & Bird har även alldeles nyligen biträtt Credelity vid deras förvärv av Kendrion Fastening Group.

För mer information vänligen kontakta Andreas Börjesson på telefon 08-506 320 00.

För mer information om Bird & Bird vänligen kontakta Michael Frie på telefon 08-506 320 00.