Bird & Bird stärker sin arbetsrättsliga kompetens med ny delägare

11-2005

Advokat Katarina Nordblom går in som delägare i den internationella advokatbyrån Bird & Bird från och med 1 december och kommer att vara ansvarig för den arbetsrättsliga gruppen i Sverige. Katarina kommer närmast från advokatfirman Vinge.

Katarina Nordblom har mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning till klienter verksamma främst inom IT, telekom och den finansiella sektorn. Hon har bland annat bred och djup erfarenhet av arbetsrättliga frågor i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar. Katarina kommer att bidra till en ytterligare förstärkning av Bird & Birds arbetsrättsliga kompetens såväl nationellt som internationellt.

För ytterligare information om detta specifikt eller om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid tel. +46 (0)8 50632012 eller Michael Frie tel. +46 (0)8 50632000.