Pocket guide to VAT on digital e-commerce

Alexander Bellheim, Fredrik Erneholm, Caroline Brown, Marcel Jundt

Bird & Bird Advokat KB,  - juli 2014.

Moms är en ständigt återkommande fråga som måste beaktas vid e-handelstransaktioner. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen innebär omvälvande förändringar avseende mervärdesskatt och beskattningen av e-handel har på senare tid ökat i fokus.

Detta är en guide till mervärdesskatt avseende digital e-handel. Boken är tillräckligt detaljerad för att ge en förståelse för vilka momskonsekvenser som kan uppkomma vid gränsöverskridande digitala e-handelstransaktioner. Guiden tar även upp olika affärsmodeller för e-handel samt hur en e-handelsverksamhet ska hantera momsregistrering och deklarationsombud i olika medlemsländer i EU. Boken har utarbetats av Bird & Birds momsspecialister, Alexander Bellheim, Caroline Brown, Fredrik Erneholm och Marcel Jundt, under ledning av Brian Mulier och Mathew Oliver, både delägare i Bird & Birds skattegrupp.

Boken kan laddas ned från denna länk.

  1. Pocket guide to VAT in Sweden

    Fredrik Erneholm
    01 March 2014

    Läs mer