Pocket guide to VAT in Sweden

Fredrik Erneholm

Bird & Bird Advokat KB (with permission from Bloomberg BNA Inc.),  - mars 2014.

Boken innehåller en detaljerad sammanfattning av det svenska momssystemet och syftar till att ge utländska företagare en förståelse för vilka mervärdesskatteregler som kan aktualiseras i deras verksamhet. Därtill ska boken ge den utländska företagaren en möjlighet att förutse vilka skyldigheter som kan uppkomma för en planerad framtida affärsverksamhet eller en omorganisation i Sverige. Boken ska även ge information om hur den utländska företagaren på egen hand kan hantera vissa frågor avseende formella regler och förfarandet inom detta område. Boken omfattar de vanligaste och viktigaste momsfrågorna inom ramen för svensk momslagstiftning däribland:

 • Tillämpningsområdet för mervärdesskatt
 • Beskattningsbar person
 • Beskattningsbar transaktion
 • Platsen för tillhandahållandet
 • Beskattningsunderlag
 • Skattesatser (och undantag)
 • Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt
 • Skattskyldighet
 • Förfarandefrågor
 • Ränta och skattetillägg
 • Omprövningsfrister
 • Särskilda frågor t.ex. verksamhetsöverlåtelse

Fredrik Erneholm är ansvarig för Bird & Birds internationella momsgrupp. Texten är baserad på Fredriks bidrag till Bloomberg BNA:s nya uppslagsverk i mervärdesskatt – the VAT Navigator.

Ett utdrag från boken kan laddas ner från denna länk.

Boken kan beställas utan kostnad genom att kontakta Maria Schöning per e-post. Vänligen ange "VAT Pocket Guide", ditt namn, företag samt din postadress.

 1. Pocket guide to VAT on digital e-commerce

  Alexander Bellheim, Fredrik Erneholm, Caroline Brown, Marcel Jundt
  Wednesday, July 30, 2014

  Läs mer