Nya regler om företagsbot för stat och kommun i vissa fall. Maxbeloppet höjs till 500 miljoner kronor.

 Ersen Bethersen

04-2020

Den nya lagändringen om företagsbot trädde i kraft den 1 januari 2020 och skärper straffrättsliga sanktioner mot företag. Reglerna innebär att företag nu kan riskera att få böta upp till femhundra (500) miljonerkronor. Företagsbot utvidgas till att även kunna gälla för brott som begås i offentlig verksamhet. Lagändringen är ett tydligt incitament till att företag – offentliga verksamheter - ska arbeta aktivt för att motverka brott i verksamheten.

Företagsbot är ett ekonomiskt sanktionsmedel för brott begångna av företag. Tidigare har företag riskerat att få betala upp till 10 miljoner kronor, men efter årsskiftet har maxbeloppet utökats till 500 miljoner kronor. I jämförelse med andra länder har det tidigare beloppet om 10 miljoner kronor setts som relativt milt. Den kraftiga ökningen gäller för företag som begår allvarliga brott och har mer än 50 anställda, en balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor och en omsättning på mer än 80 miljoner kronor. För minde företag gäller fortfarande maxbeloppet på 10 miljoner kronor. 

Numera gäller även företagsbot för offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet eller annan verksamhet där brottet var tänkt att medföra ekonomiska fördelar. Det innebär i praktiken att all offentlig verksamhet som kan utföras privat omfattas av regleringen om företagsbot på samma sätt som privata företag.

Lagändringen innebär dessutom att den svenska domstolen får behörighet att döma över vissa internationella brott som är begångna av svenska företag i utlandet. Svenska företag kommer inte längre kunna undvika ansvar genom att gömma sig bakom utländska aktörer.