Högsta domstolen klargör rättsläget; middagsbjudningar till myndighetsföreträdare kan utgöra en otillbörlig förmån d.v.s. muta

 Ersen Bethersen

04-2020

Målet gällde företrädare från intresseorganisationer, som bjudit in företrädare från myndigheter till årliga vår- och julfester. De åtalade friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Högsta domstolen frikände de åtalade från givande och tagande av muta. Men det nya avgörandet öppnar upp för att tillställningar med nöjesinslag mellan företag och myndigheter kan komma bedömas som mutor.

Middagstillställningarna anordnades för myndighetsföreträdare, politiker och journalister, och samtliga myndighetsföreträdare deltog i syfte för att bl.a. samverka med olika aktörer inom branschen. På tillställningarna serverades mat, alkohol och musikunderhållning förekom. Det ekonomiska värdet uppgick till cirka 1 000 kr per deltagare.   

Domstolen resonerade i sitt beslut kring ett antal faktorer som kan påverka om en förmån är otillbörlig. Enligt domstolen fanns det anledning att diskutera det ekonomiska värdet och hur förmånen kan påverka myndigheternas beslutsprocess. 

Middagstillställningarna var återkommande och det ekonomiska värdet ansågs ha betydelse utifrån beloppets storlek. Värdet om cirka 1 000 kr var inte så lågt att det kunde utesluta ansvar för företrädarna. Men däremot kunde inte endast det ekonomiska värdet eller att tillställningarna sågs som exklusiva leda till bedömningen att det utgjorde otillbörliga förmåner.