Den 13 april gav Artikel 29-gruppen (Article 29 Working Party), som består av representanter från Europas samtliga dataskyddsmyndigheter, sin syn på den föreslagna EU - US Privacy Shield. Gruppen konstaterade att förslaget inte uppfyller EU:s standard. Gruppen anser att Privacy Shield är en förbättring från Safe Harbor men belyser samtidigt brister med förslaget och punkter som bör klargöras. Läs artikeln på engelska här