Den 13 april gav Artikel 29-gruppen (Article 29 Working Party), som består av representanter från Europas samtliga dataskyddsmyndigheter, sin syn på den föreslagna EU - US Privacy Shield. Gruppen konstaterade att förslaget inte uppfyller EU:s standard. Gruppen anser att Privacy Shield är en förbättring från Safe Harbor men belyser samtidigt brister med förslaget och punkter som bör klargöras. Läs artikeln på engelska här

 

Författare

Ariane Mole

Ariane Mole

Partner
Frankrike

Ring mig på: +33 (0)1 42 68 6000
Ruth Boardman

Ruth Boardman

Partner
Storbritannien

Ring mig på: +44 (0)20 7415 6000

James Mullock

Partner
Storbritannien

Ring mig på: +44 (0)20 7415 6000
Fabian Niemann

Dr. Fabian Niemann

Partner, Global Co-Head of Tech & Comms
Tyskland

Ring mig på: +49 (0)69 74222 6000