EU-domstolen underkänner Safe Harbor

10-2015

I den uppmärksammade domen avseende Facebook som meddelades den 6 oktober i år ogiltigförklarade EU-domstolen EU-kommissionens beslut om att överföring av personuppgifter till USA som sker med stöd av Safe Harbor säkerställer en adekvat skyddsnivå.

Läs mer här >