EU-domstolen underkänner Safe Harbor

10-2015

I den uppmärksammade domen avseende Facebook som meddelades den 6 oktober i år ogiltigförklarade EU-domstolen EU-kommissionens beslut om att överföring av personuppgifter till USA som sker med stöd av Safe Harbor säkerställer en adekvat skyddsnivå.

Läs mer här >

 

Författare

Ariane Mole

Ariane Mole

Partner
Frankrike

Ring mig på: +33 (0)1 42 68 6000
Ruth Boardman

Ruth Boardman

Partner
Storbritannien

Ring mig på: +44 (0)20 7415 6000

Gabriel Voisin

Partner
Storbritannien

Ring mig på: +44 (0)20 7415 6000