Bird & Bird & Your Industry & TMT

09 februari 2011

Hur utvecklas de affärsjuridiska förhållandena på marknaderna för IT, telekom och media?

Under en heldag belyser vi de heta frågeställningar som uppstår i branscher i ständig förändring där marknaderna konvergerar, nya praktiska utmaningar uppstår och de affärsstrategiska möjligheter blir fler. Tillsammans med representanter från branschen och expertpaneler diskuterar våra jurister kring dessa aktuella ämnen. Bland talarna finns Microsoft, Cloud Sweden, Xcerion AB, Symantec, Cybercom, Friday TV och Tre vänner.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar inom branscherna IT, telekom och media med affärsstrategiska och juridiska frågor.

Anmälan.jpg


Program

Programmet uppdateras löpande med fler spännande namn! Se hela programmet här

Kostnad

Dagen kostar 995 kr per företag och intäkterna går oavkortat till Hand in Hands verksamhet. Bird & Bird stöder Hand in Hand i deras arbete för kvinnliga entreprenörer i bl.a. Indien. Inbetalning sker till Hand in Hands postgiro 
900091-0. Märk inbetalningen "Bird & Bird TMT 2011". 

 Läs mer om Hand in Hand 

hand_in_hand_sweden-logo.jpg