Vad skulle kunna driva upp priset pa utslappsratter

12 juni 2012

08.00

Glowing Europe

EU ETS går nu in i sin tredje fas med viktiga förändringar i utsläppshandelssystemet. Samtidigt föreslår EU-kommissionen kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med det nuvarande överskottet på utsläppsrätter.

EU-parlamentet röstade den 16 april emot ett förslag från EU-kommissionen om
kortsiktiga åtgärder. EU-kommissionen har inte dragit tillbaka förslaget utan det
kommer att behandlas på nytt. Beslutet innebär ändå en osäkerhet för EU:s energi- och klimatpolitik. Hur ser processen inom EU ut och vad kan vi förvänta oss?

Parallellt med detta växer det fram en rad nationella och regionala utsläppshandelssystem i världen, till exempel i USA, Australien och Kina. Dessa kan länkas till EU:s utsläppshandelssystem och på detta sätt kan man skapa en global utsläppshandelsmarknad.

Moderator: Daniel Engström Stenson, Programchef miljö, Fores.

Vill du delta?

Program

08.00 Frukost och registrering

08.30 Inledning
Lars Zetterberg, Chef Verksamhetsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kristina Forsbacka, Senior European Counsel, Bird & Bird

08.35 Nya regler för fas 3 i EU ETS och EU:s förslag till åtgärder för att reformera EU ETS - “backloading” och strukturella åtgärder
Patrik Brodd, Departementssekreterare, Miljödepartementet

08.50 Långsiktiga och kortsiktiga reformer av EU ETS - Vilken inverkan får de på priset på utsläppsrätter?
Daniel Engström Stenson, Programchef miljö, Fores

09.05 Vad händer med EU ETS och EU:s klimatpolitik? Vad innebär EU-parlamentets beslut den 16 april och EU:s Grönbok?
Kristina Forsbacka, Senior European Counsel, Bird & Bird

09.20 Hur påverkas det internationella klimatsamarbetet av finanskrisen och läget i de internationella klimatförhandlingarna?
Ola Hansén, Chef för enheten för internationella klimatinsatser, Energimyndigheten

09.35 Vad händer på de globala koldioxid-marknaderna?
Lars Zetterberg, Chef Verksamhetsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet

09.50 Synpunkter på EU-parlamentets beslut från ett energibolag
Birgitta Resvik, Chef för samhällskontakter, Fortum

10.05 Reflektioner och perspektiv på utsläppshandelns utveckling
Olle Björk, Kansliråd, Regeringskansliet

10.20 Paneldebatt & avslutande diskussion