Arbetsrättsseminarium på Svenska handelskammaren i Paris

22 november 2013

08.30 - 10.00

La Chambre de Commerce Suédoise

CCSF, CCFF och CCFN välkomnar Alexandre Vuchot och Alexandra Stocki, båda delägare på Bird & Bird i Paris, för att diskutera och belysa de stora förändringarna som är på gång inom arbetsrätten med särskilt fokus på den nya lagen om anställningsskydd som träder i kraft den 14 juni 2013. Mer information finns här

OSA senast onsdag 15 november till info@ccsf.fr eller på www.ccsf.fr

Frukost kommer att serveras.

Kontakta Fredrika Ahnborg vid frågor.

Vill du delta?