Moms i kommersiella avtal - halvdagskurs för advokater och biträdande jurister

24 april 2013

Du har precis genomfört en framgångsrik avtalsförhandling som involverar flera länder med en komplex finansieringslösning. Parterna är i färd med att avsluta affären och klienten är mycket nöjd. Nu i sista stund kommer ett antal frågor upp på bordet.

– Hur är det tänkt att momsen ska hanteras?
– Ska transaktionerna vara inklusive eller exklusive moms?
– Kan klienten göra fullt avdrag för moms på alla inköp?
– Innebär momsen en kostnad för er klient?

Det här är exempel på frågor som inte sällan ställs av motparten i slutskedet av en förhandling men hur ska du egentligen svara och vad behöver du tänka på innan svaret ges?

I det ständigt föränderliga och komplexa momsregelverket finns ett särskilt behov för den verksamme affärsjuristen att få handfasta råd om hur man ska hantera frågor om moms i ett avtal. Även om du kanske inte vill bli någon skatteexpert bör du känna till hur du identifierar olika momsproblem i ett avtal och vilka konsekvenser som kan uppstå. Felaktiga bedömningar kan medföra avsevärda kostnader för din klient.

Moms i kommersiella avtal är Limhamnsgruppens första kurs i moms som riktar sig till dig som är advokat eller biträdande jurist på en affärsjuridisk byrå. Kursen ger dig en kortfattad teoretisk överblick över momssystemet för att sedan behandla praktiska momsfrågor i avtalet och vilka överväganden som bör göras av jurister verksamma vid affärsjuridiska byråer.

Kursledare är advokat Mahmut Baran och jur kand Fredrik Erneholm från Bird & Bird. Båda kursledarna har lång och gedigen kunskap och erfarenhet inom skatte- och momsområdet.

Mer information och anmälan hittar du här