Bird & Bird Breakfast Club: Mervärdesskattefrågor och finansiella tjänster och försäkringstjänster – vad gäller idag och vad händer i kommande lagstiftning?

21 september 2010

Håller företaget på med finansiella tjänster?

Reglerna om momsbefrielse för finansiella tjänster och försäkringstjänster gäller inte enbart banker och försäkringsbolag. Betal- och finansieringstjänster, kapitalplacering, handel med värdepapper samt in- och utlåning är exempel på finansiella tjänster som företag kan tillhandahålla även om den huvudsakliga inriktningen på verksamheten är en annan. För dessa tjänster gäller som regel undantag från moms, men det finns vissa tjänster som ska beskattas.

Under semianariet redogör vi för hur de vanligaste finansiella tjänsterna och försäkringstjänster hanteras i momshänseende. Vi tar också upp hur ett undantag för moms kan påverka företagets avdragsrätt för ingående moms.

Mervärdesskatte-systemet regleras genom gemensam EU-rätt och på seminariet kommer vi att även att berätta om pågående ändringar av momslagstiftningen för finansiella tjänster och försäkringstjänster inom EU och framtiden för våra svenska regler om så kallad gruppregistrering för finansiella företag med anledning av ett pågående fördragsbrottsärende mot Sverige.

Anmäl dig här