Mellanhänder på internet och upphovsrätt: vem ansvarar och för vad?

19 maj 2010

Bird & Bird bjuder in till seminariet
 
Mellanhänder på internet och upphovsrätt: vem ansvarar och för vad?
 
– aktuella upphovsrättsliga frågeställningar bl.a. mot bakgrund av The Pirate Bay och det kommande förhandsbeskedet från EG-domstolen i Sabam v Scarlet/Belgacom som berör gränsdragningen mellan rättighetshavarnas intressen och operatörernas oberoende.

 
Debatten känner ni kanske igen: rättighetshavare har ett behov av en effektiv upphovsrätt även på internet, men samtidigt måste det i ett fungerande informationssamhälle råda en balans gentemot internetanvändarnas integritet, yttrandefrihet och säkerhet. Mittemellan och ibland i kläm mellan dessa intressen hamnar mellanhänderna på internet: operatörerna och tjänsteleverantörerna. Bird & Bird bjuder in till ett seminarium på temat där de juridiska aspekterna och aktuella rättsfallen analyseras på djupet. 
 
Seminariet riktar sig till bolagsjurister, företagsledare, projektledare och andra inom media-, telekom- IT och underhållningsbranscherna.

Välkommen!

För fullständigt program, klicka här