Bird & Bird Breakfast Club: EU-patent och europeisk patentdomstol - på väg att bli verklighet?

12 oktober 2010

Från många håll har det framförts önskemål om ett patent som gäller för hela EU. Länge har också behovet av att hitta en lösning för att undvika parallella domstolsprocesser i olika europeiska länder om samma uppfinning diskuterats. Nu finns det ett förslag till lösning. Vi informerar om vad det nuvarande förslaget innehåller och vad som händer på området i EU.

Anmäl dig här