Breakfast Club - Ändringar av faktureringsreglerna på momsområdet

20 september 2011

Nya förslag från regeringen om ändringar av faktureringsreglerna på mervärdesskatteområdet - en genomgång av de viktigaste delarna i förslaget med våra kommentarer. 

Mervärdesskattesystemet bygger på gemensam EU-rätt i det så kallade mervärdesskattedirektivet, 2006/112/EG. Direktivet ändrades i juli 2010 då medlemsstaterna antog ett antal ändringar av reglerna om fakturering och särskilt reglerna om elektronisk fakturering. Regeringen har nu kommit med ett första förslag om genomförandet av de nya EU-reglerna i den svenska mervärdesskattelagen. Förslaget kommer att remitteras och proposition kan förväntas under våren 2012. Reglerna ska träda i kraft i alla EU-länder per den 1 januari 2013. 

På seminariet går vi igenom och kommenterar de viktigaste förändringarna i förslaget. Observera att om promemorian blir försenad kommer vi att flytta fram seminariet och meddelar samtliga anmälda en ny tidpunkt.

Anmäl dig här