Breakfast club: Outsourcing och molntjänster

06 november 2012

Allt fler företag, myndigheter och organisationer har börjat använda så kallade molntjänster för att lagra sin information som ett komplement till att hantera den själv eller genom traditionell outsourcing eftersom många anser att det blir billigare och säkrare. Vissa väljer att endast lägga mindre känslig information i molnet.
 
På seminariet tar vi upp vad som skiljer molntjänster och traditionell outsourcing åt beträffande några juridiska områden, t ex avseende garantier, personuppgifter, säkerhet, ansvar, upphörande och överföring till annan part och vad man särskilt bör tänka på om man har tänkt använda molntjänster.
 
Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Talare: Fredrik Ahlesten

Anmäl dig här