Breakfast Club - Sändningsrättigheter - Mrs Murphy-caset

13 mars 2012

I oktober 2011 kom EU-domstolens dom i det s k "Mrs Murphy"-målet, även kallat "Premier League"-målet, rörande territoriellt exklusiva sändningsrättigheter för satellit. Vi går igenom och analyserar domen och dess praktiska och kommersiella konsekvenser.

Talare: Sanna Thiel