Breakfast club - Länkning och upphovsrätt

27 september 2011

Länkning är en av stöttepelarna för Internet och finns i många olika former, men är det självklart att man får länka hursomhelst? Hur är det till exempel med så kallade inbäddade länkar? Hur hänger det ihop med upphovsrätten?
 
Under seminariet går vi igenom de olika typerna av länkning och hur de är kopplade till upphovsrätten. Det är relevant både dig som använder länkar i sin verksamhet samt för rättighetshavare vars material det länkas till.

Anmäl dig här