Breakfast club - Längre skyddstid för inspelad musik

16 januari 2014

Kl 8.30-9.30 ca. Frukost serveras från kl 8.15.

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr, Stockholm

Vilka konsekvenser medför förlängningen av skyddstiden? När ska skivbolagen dela med sig av sina intäkter och hur ska sådana intäkter fördelas? I vilka situationer har artister rätt att återfå sina rättigheter? Hur fungerar övergångsbestämmelserna?
 
Genomföring av EUs skyddstidsdirektiv innebär att skyddstiden för musikinspelningar förlängs från 50 till 70 år för ljudinspelningar som vid lagens ikraftträdande fortfarande är skyddade. Ändringarna i upphovsrättslagen innebär också att vissa medverkande på inspelningar ska få en del av intäkterna när inspelningar som är äldre än 50 år utnyttjas. Vidare innebär ändringarna att artister under vissa förutsättningar ska ha rätt att återfå sina rättigheter från skivbolagen om denne inte utnyttjar ljudupptagningen.
 
Jerker Edström och Staffan Boström, advokater och delägare på Bird & Bird redogör för ändringarna i upphovsrättslagen som trädde i kraft den 1 november 2013 efter genomförandet av skyddstidsdirektivet och de konsekvenser och frågeställningar som ändringarna för med sig.
 
Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här

Bird & Bird & Media & Entertainment

Staffan Boström och Jerker Edström är båda delägare på Bird & Bird och arbetar främst i mediabranschgruppen där de bland annat företräder olika aktörer in om musikbranschen.

Musikteamet inom mediagruppen består av fem jurister som lämnar rådgivning på både nationell och internationell nivå till bland annat kreatörer (artister, upphovsmän och producenter), skivbolag, musikförlag, arrangörer av konserter och evenemang, samt digitala musikbolag i upphovsrättsliga ärenden, intrångs- och ansvarsfrågor samt vid avtalsförhandlingar och klarering av rättigheter.