Breakfast club: Användning av IPR-klausuler i anställningsavtal och andra avtal

09 oktober 2012

Vi kommer att ge en översikt över rätten till anställdas och uppdragstagares immateriella rättigheter. Bland annat kommer vi att diskutera huruvida dessa rättigheter tillfaller arbetsgivaren/uppdragsgivaren eller den anställde/uppdragstagaren, vad som gäller enligt lag, allmänna rättsliga principer och kollektivavtal, samt vikten av individuella avtal som reglerar immateriella rättigheter.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Talare: Magnus Berterud, Maria Engström & Jerker Edström

Anmäl dig här