Breakfast club - Incitamentsprogram

25 oktober 2011

Incitamentsprogram är idag ett vanligt förekommande belöningssystem för nyckelpersoner inom företag och finns i flera varianter. De vanligast förekommande just nu är personaloptionsprogram och aktietilldelningar, men trenden varierar från tid till tid.

I våras höll vi det första Breakfast club-tillfället om incitamentsprogram och då intresset var stort återkommer seminariet nu den 25 oktober!
 
På seminariet tar vi upp och diskuterar de olika typerna av incitamentsprogram och redovisar vilka skillnader i beskattning för arbetstagare respektive arbetsgivare som de ger upphov till. Vi tittar också på hur kostnaderna för olika typer av incitamentsprogram fördelas mellan ägare, bolag och deltagare och diskuterar vissa centrala förutsättningar för olika typer av program ur ett bolagsrättsligt respektive aktiemarknadsrättsligt perspektiv.

Anmäl dig här