Bring Your Own Device (BYOD)

01 oktober 2013

08.30-9.30 ca. Frukost serveras från kl 08.15.

Bird & Bird

Allt fler anställda och personer i företagsledande ställning vill ta med sina personligt utvalda och privat inköpta enheter för att arbeta med i de företags eller organisationers system där de är verksamma. Detta ställer stora krav på affärsverksamheten, HR-avdelningen, IT-avdelningen och säkerhetsansvariga.

Under detta seminarium belyser vi några av de frågeställningar som ett företag eller organisation behöver beakta för att kunna hantera BYOD, såsom t ex personuppgiftsfrågor, licensfrågor, sekretess och arbetsrättsliga frågeställningar.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här

 

Talare:


Fredrik AhlestenAdvokat
 
Fredrik är ansvarig för outsourcinggruppen på Stockholmskontoret och lämnar rådgivning till klienter inom kommersiell rätt och IT-juridik. Han har stor erfarenhet av komplexa nationella och gränsöverskridande IT- och outsourcingtransaktioner.

Fredrik har en bakgrund som chefsjurist hos Capgemini i Sverige.

Magnus Berterud
Advokat
 
Magnus har omfattande erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning till företag och har även erfarenhet av arbetsrättsprocesser.

Kontakta oss

Frågor? Kontakta Fredrika Ahnborg.