Breakfast club - Tvister med en anställd – vad bör man som arbetsgivare tänka på?

13 september 2011

En arbetstagare kan rikta krav mot arbetsgivaren i flera olika situationer. Det kan gälla krav på lön, semesterersättning, skadestånd, ogiltig uppsägning eller avsked, företrädesrätt m.m. Oftast uppkommer kraven i samband med att en anställning upphör. Vi kommer att gå igenom vad arbetsgivare bör tänka på i dessa situationer, bland annat preskriptionstider, formaliaregler och processen i stort.
 
Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här