Breakfast club - Anti-counterfeitarbete i praktiken

06 december 2011

När piratkopior dyker upp på marknaden eller när andra intrång sker i ett företags immateriella rättigheter finns en rad åtgärder för den drabbade att vidta. Inte sällan måste rättighetshavaren agera snabbt för att begränsa skadan av intrånget och valet av strategi kräver många, ibland komplicerade, överväganden.

Per Svanteson redogör för de initiala åtgärder som finns tillgängliga vid intrång, de överväganden som bör ske i valet av strategi, samt de risker och fördelar som de olika strategierna medför.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här