Breakfast club - Agila avtal

08 maj 2012

Inom mjukvaruutveckling förespråkas ibland så kallad Agil projektutveckling som ett sätt att skapa bättre förutsättningar för en lyckad slutprodukt genom öppenhet, gemensamma målsättningar och kundens löpande delaktighet i projektet. Att välja att jobba agilt är dock en arbetsmetod som ger upphov till särskilda frågeställningar som man bör ta hänsyn till vid avtalsskrivande.

På seminariet tar vi upp olika frågeställningar som man bör tänka på vid ingående av och genomförande av ett avtal om agil mjukvaruutveckling för att underlätta relationen mellan leverantör och kund. Detta gäller t ex hantering av risk, incitamentsmodeller och hantering av garantier. Vi kommer också att kommentera IT&Telekomföretagens nya förslag till standardavtal för Agila projekt.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Talare: Fredrik Ahlesten

Anmäl dig här