Breakfast club - Parallellimport av läkemedel

03 april 2012

Regulatoriska, varumärkes- och konkurrensrättsliga aspekter av parallellimport av läkemedel. Genomgång av framförallt EU-domstolens praxis på området samt viss nationell praxis i Sverige och övriga EU.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.


Talare: David Nilsson 

Anmäl dig här