Breakfast club - Grov vårdslöshet och ansvarsbegränsning - I ljuset av ny praxis

31 januari 2012

Frågan om ansvar och ansvarsbegränsning för skador som orsakats genom grov vårdslöshet är något som regelmässigt uppstår i samband med förhandling av ansvarsbegränsningar. I en skiljedom, som blev offentlig tidigare i år sedan denna klandrats, behandlades frågan om ansvar vid grov vårdslöshet och rimligheten i beloppsbegränsningar för skadeståndet. Utifrån vad som sades i skiljedomen tar vi upp några intressanta frågor som tål att tänkas på i samband med att ansvarsbegräsningar förhandlas.
 
Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Detta seminarium hölls även i höstas och återkommer nu eftersom intresset var stort.

Talare: Peter Eriksson

Anmäl dig här