Open Source - så balanserar du teknisk innovation med rättslig skyldighet

26 april 2012

Minskad budget och hård konkurrens gör att många företag och organisationer använder sig av öppen källkod för ökad flexibilitetet och snabbare utveckling av programvara. Men en färsk rapport från Gartner hävdar att 50% av företagen kommer att stöta på problem vad gäller hantering och förvaltning av öppen källkod.

Open Source har många konkurrensfördelar men de flesta företag har ändå inte utnyttjat dessa fulla potential. Många företag saknar en strategi för att optimera utvckling med open source och många ignorerar eller är omedvetna om de tekniska, juridiska och kommersiella risker man utsätter sig för. Ur ett affärsperspektiv vill man göra bättre programvara, snabbare och till lägre kostnad men ur ett legalt perspektiv vill man hantera risk, övervakning, validering och kontrollera användandet av öppen källkod.

På detta seminarium kommer Bird & Bird, Black Duck Software och SQS visa hur öppen källkod kan hanteras för att maximera de affärsmässiga samt de tekniska fördelarna och samtidigt mildra eller eliminera riskerna. Vi kommer att se över licenshantering och urval, de senaste trenderna inom öppen källkod samt titta på ett antal fallstudier i olika brascher, tex inom finans och bilindustrin. 

Agenda

 8:30   Registrering & frukost
 9:00  Market Dynamics and Open Source Trends - Black Duck
  Open Source Management and Compliance - Black Duck
 10:00  Kaffepaus
 10:15 License Selection & Management  - Bird & Bird
 11:00 Case studies: Managing Open Source for Business Benefit - SQS

 

Fredrik Ahlesten, advokat på Bird & Bird
Peter Vescuso, EVP of Marketing & Business Dev. på Black Duck
Julian Brook,  Open Source Expert på SQS

Klicka här för att anmäla dig

Lundqvist & Lindqvist Konferens ligger i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, vid Kungsträdgården i Stockholm.