Breakfast club: Marknadsrätten i sociala medier

23 april 2013

Under det senaste året har reglerna kring marknadsföring i sociala medier förtydligats genom domstolspraxis och utfärdandet av nya riktlinjer. Vi välkomnar dig till ett seminarium där Per Svanteson från Bird & Birds IP- och Mediagrupp ger en uppdaterad bild över den marknadsrättsliga spelplanen för sociala medier. Under seminariet kommer bl.a. följande att diskuteras:
 
- Marknadsdomstolens nya praxis vad gäller marknadsföring mot minderåriga;
 
- de nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring i sociala medier;
 
- ICC:s onlineregler; och
 
- utformningen av tävlingar i marknadsföring.
 
Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här

Talare: Per Svanteson

Talare: