Breakfast club - Marknadsrätten – utvecklingen det senaste året

08 oktober 2013

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr, Stockholm

Speech bubbles image

Inom branscher med stor konkurrens spelar marknadsföringen en allt viktigare roll. Förutom problematiken med vilseledande och renommésnyltning, har sociala medier och tillämpningen av EU-lagstiftning medfört nya gränsdragningsproblem att förhålla sig till.

Charlotta Emtefall och Per Svanteson, vilka har lång erfarenhet av marknadsrättsliga frågeställningar, ger dig en marknadsrättslig uppdatering med fokus på bl.a. senaste praxis från Marknadsdomstolen och Reklamombudsmannen, användningen av ad-words, aggressiv marknadsföring, marknadsföring på internet och reklam mot minderåriga. Även tillämpningen av ICCs uppdaterade regler för marknadsföring och kommunikation kommer att diskuteras.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här >

Talare: Per Svanteson & Charlotta Emtefall

Kontakta oss