Bird & Bird Breakfast Club: Skatterätt - Omstruktureringar

05 april 2011

Omstruktureringar förekommer i större eller mindre omfattning i de flesta verksamheter. Omstruktureringar föranleds t.ex. av ett behov av att reducera antalet bolag i en koncern för att skapa bättre överblick och minska fasta kostnader för t.ex. revision eller för att strukturera verksamheten på ett mer effektivt sätt.

Trots att omstruktureringar sker inom en koncern finns det regler, inte minst skatterättsliga, som kan medföra oväntade effekter. Genom att inför en omstrukturering identifiera dessa och planera runt dem skapas förutsättningar för att omstruktureringen ska bli den framgång som man önskat.

På seminariet tar vi exempelvis upp följande:

  • Vilka möjligheter finns det att genomföra omstruktureringar på ett skatteeffektivt sätt?
  • Vilka fallgropar finns?
  • Hur är möjligheterna till skattemässig konsolidering efter omstruktureringen?
  • Finns det typ-situationer när man inte ska genomföra en omstrukturering?
  • Fusion och fission – vilka möjligheter och problem finns?

 

Anmäl dig här