Bird & Bird Breakfast Club: Corporate - Incitamentsprogram

03 maj 2011

Incitamentsprogram är idag ett vanligt förekommande belöningssystem för nyckelpersoner inom företag och finns i flera varianter. De vanligast förekommande just nu är personaloptionsprogram och aktietilldelningar, men trenden varierar från tid till tid.

På seminariet tar vi upp och diskuterar de olika typerna av incitamentsprogram och redovisar vilka skillnader i beskattning för arbetstagare respektive arbetsgivare som de ger upphov till. Vi tittar också på hur kostnaderna för olika typer av incitamentsprogram fördelas mellan ägare, bolag och deltagare och diskuterar vissa centrala förutsättningar för olika typer av program ur ett bolagsrättsligt respektive aktiemarknadsrättsligt perspektiv.

Anmäl dig här