Bird & Bird Breakfast Club: Arbetsrätt - Arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten

10 maj 2011

Vid detta tillfälle behandlas frågeställningar kring vilka arbetsuppgifter en arbetatagaren måste utföra och när. Är man som arbetstagare skyldig att arbeta övertid eller har man rätt att säga nej?
 
Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här