Sjukfrånvaro & Rehabilitering; Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

09 april 2019

08:30-10:00

Bird & Bird
Norrlandsgatan 15
Stockholm


Varmt välkomna till vårt frukostseminarium!

Den 9 april bjuder vi in till ett frukostseminarium på temat "Sjukfrånvaro & Rehabilitering; Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?".

Under seminariet kommer vi dels att redogöra för arbetsgivarens grundläggande rättigheter & skyldigheter i samband med arbetstagares sjukfrånvaro, dels diskutera de frågor som ofta uppkommer vid upprepad korttidssjukskrivning & vid rehabilitering av långtidssjuka arbetstagare; Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

Seminariet hålls av våra arbetsrättsspecialister Ottilia Boström och Dasha Arntyr.

Anmäl dig här ->

Program

08:30-09:00 - Registrering och frukost 
09:00-10:00 - Seminarium

Kontakta oss

Anmäl dig här ->