Seminarieserie: arbetsrätt vid verksamhetsöverlåtelser

22 oktober 2019

08:30-10:30

Norrlandsgatan 15
Stockholm

Bird & Birds arbetsrättsgrupp bjuder in till en seminarieserie i tre delar om arbetsrätt i samband med verksamhetsöverlåtelser.

Del 1, 19 september:

Vi inleder vår seminarieserie med en grundläggande genomgång av vad som utgör en verksamhetsöverlåtelse; Kan t.ex. en outsourcing utgöra en verksamhetsöverlåtelse? Vi kommer därefter att diskutera när en verksamhetsöverlåtelse utgör en s.k. "övergång av verksamhet" eller "6b§ LAS övergång".

Del 2, 22 oktober:

Vi fortsätter vår seminarieserie med att diskutera konsekvenserna av en s.k. "övergång av verksamhet"; Vilka rättigheter och skyldigheter har ni som arbetsgivare, och vilka rättigheter kan anställda egentligen hävda i förhållande till er i samband med en "övergång av verksamhet", och vad gäller i förhållande till kollektivavtal? Vi kommer att diskutera dessa frågeställningar m.fl. ur såväl köparens som säljarens perspektiv. 

Del 3, 28 november:

Vi avslutar vår seminarieserie med att diskutera parternas (dvs. säljarens och köparens) möjligheter att sinsemellan avtala om avsteg från 6b§ LAS; Är det överhuvudtaget möjligt att avtala om avsteg från 6b§ LAS, och i så fall; i vilken utsträckning? Och kan ett sådant avtal även göras gällande i förhållande till de anställda?

 

Var? Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, Stockholm

När? 19 september, 22 oktober och 28 november.
Frukost och registrering kl 08:00 - 08:30 efterföljt av seminarium kl 08:30 - 10:30.

Hur? Det går bra att anmäla sig till ett eller flera tillfällen direkt genomatt registrera sig här

Vill du delta?