Lunchseminarium - Sjukfrånvaro och rehabilitering


Datum: 12 oktober 2017
Tid 12:00 - 14:00    Plats: Bird & Bird
Norrlandsgatan 15
111 43
Stockholm


x 

Den 12 oktober bjuder vi in till ett lunchseminarium på temat "Sjukfrånvaro & Rehabilitering". Under seminariet kommer vi dels att redogöra för arbetsgivarens grundläggande rättigheter & skyldigheter i samband med arbetstagares sjukdom, dels diskutera de frågor som ofta uppkommer vid upprepad korttidssjukskrivning & vid rehabilitering av långtidssjuka arbetstagare. Seminariet hålls av våra arbetsrättsspecialister Ottilia Boström och Dasha Gafur.

Seminariet är helt kostnadsfritt och vi bjuder även på lunch på vårt kontor i centrala Stockholm. Se programet nedan för detaljer.

Anmäl dig idag genom att klicka på här.

Vill du delta?

Program

12:00 - 12:30 Lunch serveras

12:30 - 14:00 Seminarium

Kontakta oss

Anmäl dig här.