Dataskyddsförordningen

25 april 2017

08.30 - 14.00

Norrlandsgatan 15, Stockholm

data

Missade du vårt seminarium den 19 maj och 22 november och/eller vill du ta del av de uppdateringar som skett sedan dess?

Den 25 april bjuder vi in till ett nytt seminarium där vi tar upp bland annat:
Bakgrunden till den nya dataskyddsförordningen
Nyheter i förhållande till personuppgiftslagen och konsekvenser för företag som behandlar personuppgifter
Innehåll och frågetecken kring EU-US Privacy Shield

Den 14 april 2016 antogs den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft 2018 och ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen innehåller en hel del nyheter och kommer oundvikligen få konsekvenser för företag som behandlar personuppgifter – oavsett om detta sker i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Den 12 juli 2016 antogs även EU-US Privacy Shield – överenskommelsen mellan EU och USA gällande överföring av personuppgifter som ersätter det sedan tidigare av EU-domstolen ogiltigförklarade "Safe Harbour-beslutet". Trots att den antagna överenskommelsen tar hänsyn till en del av den kritik som framförts gentemot tidigare förslag, kvarstår vissa frågetecken kring överföring av personuppgifter till USA.

Välkommen!

Vill du delta?

Program

Frukost: 08.30-09.00
Lunch kl 13.00-14.00

(Vi bjuder på frukost och lunch)

Kontakta oss

Gör din anmälan HÄR.