Incitamentsprogram – en skatterättslig balansakt

31 maj 2016

8.00-10.00

Bird & Bird
Norrlandsgatan 15
111 43 Stockholm

Nyhetsträffar

Incitamentsprogram – en skatterättslig balansakt

Under ett frukostseminarium går vi översiktligt igenom de skatteregler som berör anställdas förvärv av optioner och aktier från arbetsgivaren. I vissa fall beskattas de anställda fördelaktigt i inkomstslaget kapital medan det i andra fall blir det en kostsam historia med beskattning i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaravgifter för utgivaren – var går egentligen gränsen mellan dessa skilda bedömningar och vad bör man undvika för att inte hamna på "fel" sida? Mot bakgrund av de nyligen föreslagna bestämmelserna om s.k. kvalificerade personaloptioner kommer även dessa att kortfattat beröras.


Välkommen!

Talare
Victor Stålblad 
Senior associate
victor.stalblad@twobirds.com

Victor Stålblad har under drygt åtta år arbetat med incitamentsprogramsrelaterade frågeställningar på såväl advokatbyrå som Skatteverket och har även varit ansvarig för utbildning på området. Victor började på Stockholmskontoret i februari 2013 och är medlem i skattegruppen där han arbetar med inkomstskattefrågor i allmänhet och incitamentsprogram i synnerhet.

 

Vill du delta?

Program

Frukost  kl 8.00-8.30.

Kontakta oss