Ersättningsreglerna i CRD IV enligt EBA

08 december 2016

08:00-10:00

Bird & Bird, Norrlandsgatan 16, Stockholm

Ersättningsreglerna i CRD IV enligt EBA

Bedriver du tillståndspliktig verksamhet genom kreditinstitut eller värdepappersbolag? Då berörs du av EBA:s nya riktlinjer för CRD IV-direktivets ersättningsregler som börjar gälla
1 januari 2017.

Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan EBA:s och CEBS riktlinjer? Hur kommer tolkningen och tillämpningen av proportionalitetsprincipen se ut? Vad innebär det nya aktiekravet? Vad ska enligt de nya riktlinjerna klassas som rörlig respektive fast ersättning? 

Ta chansen, kom och lyssna på vad de nya riktlinjerna betyder för din verksamhet. Seminariet hålls av Ottilia Boström och Jesper Laudon Meyer från vår arbetsrättsgrupp.

Välkommen!

Katarina Åhlberg
Partner
Ottilia Boström
Counsel
Jesper Laudon Meyer
Associate

Vill du delta?

Program

Frukost: 08:00-08:30 

Seminariet börjar: 08:30

Seminariet slutar: 10:00 

https://www.google.se/maps/search/Norrlandsgatan+15,+10391,+Stockholm,+SE

Kontakta oss