Nya dataskyddsförordningen och EU-US Privacy Shield – status, nyheter och konsekvenser

22 november 2016

8.30-14.00

Bird & Bird
Norrlandsgatan 15
111 43 Stockholm

data

Nya dataskyddsförordningen och EU-US Privacy Shield – status, nyheter och konsekvenser

Missade du vårt seminarium den 19 maj och/eller vill du ta del av de uppdateringar som skett sedan dess? Den 22 november arrangerar vi ett nytt seminarium där vi tar upp bland annat:

  • Bakgrunden till den nya dataskyddsförordningen
  • Nyheter i förhållande till personuppgiftslagen och konsekvenser för företag som behandlar personuppgifter
  • Innehåll och frågetecken kring EU-US Privacy Shield

Den 14 april antogs den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft 2018 och ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen innehåller en hel del nyheter och kommer oundvikligen få konsekvenser för företag som behandlar personuppgifter – oavsett om detta sker i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
 
Den 12 juli antogs även EU-US Privacy Shield – överenskommelsen mellan EU och USA gällande överföring av personuppgifter som ersätter det sedan tidigare av EU-domstolen ogiltigförklarade "Safe Harbour-beslutet". Trots att den antagna överenskommelsen tar hänsyn till en del av den kritik som framförts gentemot tidigare förslag, kvarstår vissa frågetecken kring överföring av personuppgifter till USA.

Anmälan: här

Välkommen!


Talare
 
Henrik Bergström
Partner 
henrik.bergstrom@twobirds.com
 
Angelica Lundqvist
Associate
angelica.lundqvist@twobirds.com
Isabella Palmgren
Associate
isabella.palmgren@twobirds.com
 

Vill du delta?


Kontakta oss

Anmälan här