Investeringar i vindkraft ett Nordiskt perspektiv

25 mars 2015

13.00 - 17.00

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, plan 10

Den 25 mars arrangerar Bird & Bird ett seminarium om vindkraft i Norden - en eftermiddag med fokus på senaste nytt och vad vi tror om framtidens investeringar i området. Vi är mycket glada över att kunna presentera erfarna och kompetenta talare som kan belysa den Nordiska vindkraftsmarknaden ur ett finansiellt och regulatoriskt branschperspektiv.

Program

13:00 – 13:10    
Välkommen
Christian Luthman och Kristina Forsbacka

13:10 – 13:30    
Framtidsprognoser och utmaningar
Anton Steen, Analys och samhällskontakter, Svensk Vindenergi

13:30 - 13:55
Senaste nytt om investeringar på den nordiska vindkraftsmarknaden

Omid Ashrafi, Head of Infrastructure and Energy, Newsec

13:55 – 14:15 
Challenges on the Finnish Wind Energy Market*
Tatu Oikarinen, Senior Associate, Bird & Bird Finland

14:15 – 14:35    
Financing Wind Energy in Finland*
Ville Manner, Transaction Manager, SEB Finland

14:35 – 15: 10    
Kaffepaus

15:10 – 15:30    
Trends in Danish Wind Industry*
Philip Graff, Partner, Bird & Bird Köpenhamn
 
15:30 – 15:55    
Vindkraften i Norden – Hur bra är vi egentligen?
Frank Krönert, Senior Consultant, SWECO
 
15:55 – 16:15    
Vissa frågor som bör beaktas vid due diligence av vindkraftsprojekt
Kristina Forsbacka, Senior European Counsel, samt Anna Gustafsson, Associate, Bird & Bird Stockholm

16:15 – 16: 35    
Elcertifikatsystemet – Vad innebär Kontrollstation 2015 för Sverige respektive Norge?
Gustav Ebenå, Energimyndigheten

16:35 – 17:00    
Paneldiskussion

Kontakta oss