EU-domstolen underkänner Safe Harbor

21 oktober 2015

08:00 - 09:30

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr, Stockholm.

I den uppmärksammade domen avseende Facebook som meddelades den 6 oktober i år ogiltigförklarade EU-domstolen EU-kommissionens beslut om att överföring av personuppgifter till USA som sker med stöd av Safe Harbor säkerställer en adekvat skyddsnivå.

Enligt huvudregeln i personuppgiftslagen är det förbjudet att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om landet inte har en adekvat skyddsnivå för skyddet av personuppgifter. EU-kommissionen antog år 2000 ett beslut om att en adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till USA ska anses ha uppnåtts om företaget/organisationen till vilket uppgifterna ska överföras har anslutit sig till Safe Harbor.

Varje dag överförs en mängd personuppgifter till USA med stöd av Safe Harbor. Domen från EU-domstolen kommer oundvikligen att få konsekvenser för svenska företag och andra organisationer som stödjer sig på Safe Harbor, vilka omgående måste se över sin överföring av personuppgifter till USA.

På seminariet tar vi bland annat upp:

  • Vad handlar EU-domstolens dom om?
  • Vilka konsekvenser får domen?
  • Hur företag och andra organisationer som tidigare har överfört personuppgifter med stöd av Safe Harbor ska hantera sin framtida överföring av personuppgifter till USA?
Seminariet leds av Henrik Bergström, Partner och ansvarig för Privacy & Data Protection-gruppen i Stockholm, tillsammans med Associates Petra Lennhede och Isabella Palmgren.

Vi bjuder på frukost!

Varmt välkommen!

Vill du delta?