Breakfast club – Arbetsgivarens ansvar för mobbning och andra kränkningar på arbetsplatsen

25 mars 2015

8.30 - 9.30 Frukost och registrering från kl 8.15

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, plan 10

Den 3 mars 2015 meddelar hovrätten dom i det uppmärksammade så kallade Krokom-målet, där två före detta chefer vid Krokoms kommun står åtalade för arbetsmiljöbrott – vållande till annans död - för en medarbetares självmord.

Under seminariet kommer vi att gå igenom domen och redogöra för hur hovrätten har resonerat i ansvarsfrågan. Vi kommer även att belysa och diskutera vad en arbetsgivare bör tänka på när det gäller det psykosociala arbetsmiljöarbetet, både utifrån domen och gällande lagstiftning på området.     

Vill du delta?