Utvidgat miljöansvar: Moderbolag, externa finansiärer m.fl.?

8.00 - 10.45 am (Nytt datum meddelas inom kort)

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr

Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom rörande Proton Industries AB kan ett moderbolag som genom ekonomiskt stöd möjliggör ett dotterbolags verksamhet bli ansvarigt för dotterbolagets miljöskulder. Domen väcker också frågan om andra, såsom kreditgivare m.fl., som möjliggör ett bolags verksamhet kan drabbas av ett sådant ansvar.

Vill du delta?

Program

08.00  
Registrering och frukost

08.30  
Ny miljörisk för moderbolag m.fl. – finansiering kan                     
medföra direkt ansvar för miljöskuld
Kristina Forsbacka, Bird & Bird, Senior European Counsel, specialiserad på miljörätt 

08.55  
Vad innebär avgörandet för externa finansiärer?
Malou Larsson Klevhill, jur. dr. och docent vid juridiska fakulteten i Stockholm

09.15 
Vilka praktiska konsekvenser kan avgörandet få för företagen? Elke Myrhede, SWECO, Seniorkonsult och specialiserad på förorenade områden      

09.40 
En kommentar av Egon Abresparr, rättschef och enhetschef på Rättssekretariatet, Miljödepartementet

10.00
Paneldebatt och diskussion