Ersättningsreglerna enligt UCITS V (enligt ESMA)

12 april 2016

8.00-10.00

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, Stockholm


Ersättningsreglerna enligt UCITS V (enligt ESMA)  


UCITS V direktivet, som enligt lagrådsremiss publicerad den 17 mars 2016 föreslås träda ikraft tidigast den 1 november 2016, innehåller i likhet med AIFMD och CRD IV direktiven särskilda föreskrifter om ersättningar till så kallade risktagare.

Men vad innebär UCITS V direktivets ersättningsföreskrifter och hur förhåller sig dessa till övriga tillämpliga ersättningsregelverk? Under förmiddagen kommer vi att uppehålla oss vid dessa frågeställningar, och vi kommer särskilt att beröra frågan om skyldigheten att utfärda 50 % av rörlig ersättning i fondandelar samt hanteringen av delegater.


Välkommen!
Vill du delta?

Program

Frukost och registering kl 8.00-8.30

Kontakta oss

Anmälan: Här