Outsourcing och omstrukturering

17 november 2016

8.00-10.00

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, Stockholm


Outsourcing och omstrukturering

Outsourcing och omstrukturering

Vad gäller egentligen när man "outsourcar" en del av sin verksamhet? Hur vet man om det verkligen rör sig om en övergång av verksamhet? Hur avgör man vilka anställda som ska anses ingå i verksamheten?

Kan vi göra en omstrukturering och saga upp på grund av arbetsbrist strax innan vi överlåter verksamheten? Om vi i stället tar in en verksamhet i vårt bolag och sedan behöver göra en omstrukturering, vad gäller då? 

Behöver man förhandla med facket om de anställda är positiva till övergången? Vad gör man om en anställd inte vill bli "outsourcad"? Blir det lättare eller mer komplicerat om ett av eller båda bolagen har kollektivavtal?  
 
Vad innebär en verksamhetsövergång för de anställdas anställningsvillkor? Hur löser vi en situation där våra anställda har andra anställningsvillkor än de arbetstagare som kommer till oss till följd av en verksamhetsövergång?
 
Allt det här kommer vi klargöra under en frukostaffärsträff ledd av Katarina Åhlberg, Josefine Hellquist och Dasha Gafur.

Välkommen!

Arbetsrättsgruppen 

Katarina Åhlberg
Partner
katarina.ahlberg@twobirds.com
Ottilia Boström
Counsel/Advokat
Ottilia.Bostrom@twobirds.com
Josefine Hellquist
Biträdande jurist
josefine.hellquist@twobirds.com
Dasha Gafur 
Biträdande jurist
dasha.gafur@twobirds.com
Jesper Laudon Meyer
Biträdande jurist    
Jesper.LaudonMeyer@twobirds.com
Pernilla Molinari
Paralegal
pernilla.molinari@twobirds.com
Carl Ström
Paralegal 
carl.strom@twobirds.com
Jessica Törnqvist 
Assistent 
jessica.tornqvist@twobirds.com

Vill du delta?

Program

Frukost och registering kl 8.00-8.30

Kontakta oss

Anmälan: Här