Ny rättspraxis: Ny miljörisk inom koncerner och för externa finansiärer – vart är vi på väg och hur vill vi ha det?

21 maj 2014

08.00

Bird & Birds lokaler på Norrlandsgatan 15, 10 tr, Stockholm

Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom rörande Proton Industries AB kan ett moderbolag som genom ekonomiskt stöd möjliggör ett dotterbolags verksamhet bli ansvarigt för dotterbolagets miljöskulder. Domen väcker också frågan om andra, såsom kreditgivare m.fl., som möjliggör ett bolags verksamhet kan drabbas av ett sådant ansvar.

Vill du delta?

Program

08.00 Registrering och frukost

08.30 Ny miljörisk för moderbolag m.fl. – finansiering kan medföra direkt ansvar för miljöskuld

Kristina Forsbacka, Bird & Bird, Senior European Counsel, specialiserad på miljörätt

08.55 Vad innebär avgörandet för externa finansiärer?

Malou Larsson Klevhill, jur. dr. och docent vid juridiska fakulteten i Stockholm

09.15 Vilka praktiska konsekvenser kan avgörandet få för företagen? Elke Myrhede, SWECO, Seniorkonsult och specialiserad på förorenade områden

09.40 En kommentar av Egon Abresparr, rättschef och enhetschef på Rättssekretariatet, Miljödepartementet

10.00 Paneldebatt och diskussion