Investeringar i vindkraft - hur ser framtiden ut?

27 november 2014

8.30 - 11.45 Frukost serveras från kl 8.00

Norrlandsgatan 15, 103 95 Stockholm

Välkommen till en fullspäckad förmiddag där vi blickar framåt och tittar närmre på hur framtiden ser ut för investeringar i vindkraft.

 • Hur kommer stödet till förnybar energi i Sverige och Tyskland att se ut efter 2020?

 • Hur ser investeringsklimatet ut på den svenska marknaden?

 • Vilken påverkan har den tekniska utvecklingen?

 • Vilken produktionskostnad kan förväntas?

 • Vad tror vi om intäkterna - får vi lönsamhet i projekten?

Talare:

 • Gustav Ebenå, Energimyndigheten

 • Frank Krönert, SWECO

 • Mattias Eriksson, SWECO

 • Thomas Jörgensen, Deloitte

 • Luigi Pettinicchio, Hg Capital

 • Mattias Lang, Bird & Bird Tyskland

 • Kristina Forsbacka, Bird & Bird Stockholm 

Vill du delta?