Seminarium: Nya förutsättningar på den svenska vindkraftmarknaden och erfarenheter från Europa

09 april 2014

Stockholm

Vill du delta?

Registrera dig:

sanna.reutland@twobirds.com